Sviatok má: Boris

|

Dnes je Pondelok 14. október 2019

Autá za super cenyHOT LINE: 0905 609 504

Mailing list: Máte záujem dostávať novinky emailom? Uveďte svoj email...

Leasing

V prípade vášho záujmu o financovanie vozidla prostredníctvom leasingovej spoločnosti, ponúkame Vám možnosť financovania prostredníctvom spoločnosti Quatro Car.
Jedná sa o splácanie formou úveru - AutoKredit.
Ak máte záujem o sprostredkovanie leasingu, výpočet leasing. splátok, kontaktujte nás na našu mailovú adresu: autodanax@autodanax.sk, obratom Vám vypočítame a odošleme tabuľku leasing. splátok na vašu mailovú adresu.

Doklady potrebné k uzatvoreniu úverovej zmluvy:
Súkromná osoba
- dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas)
- doklad o vedení bankového účtu v tuzemskej banke, posledné 3 bankové výpisy
- potvrdenie od zamestnávateľa o výške čistého príjmu, o výške zrážok zo mzdy a trvaní zamestnaneckého pomeru minimálne 6 mesiacov
- písomný súhlas manžela (manželky) s uzatvorením Zmluvy o AutoKredite
Podnikateľ s jednoduchým účtovníctvom
- dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas)
- živnostenský list nie starší ako 3 mesiace
- osvedčenie o pridelení DIČ
- osvedčenie o pridelení DIČ pre DPH
- doklad o vedení bankového účtu v tuzemskej banke, posledné 3 bankové výpisy
- kópie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, orginál potvrdenia o podaní DP za minulé účtovné obdobie
- ak živnosť existuje kratšie ako 6 mesiacov, musí mať ručiteľa, ktorý predloží doklady, ako keby sám uzatváral zmluvu
Podnikateľ s podvojným účtovníctvom
- dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas)
- výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
- osvedčenie o pridelení DIČ
- osvedčenie o pridelení DIČ pre DPH
- doklad o vedení bankového účtu v tuzemskej banke, posledné 3 bankové výpisy
- kópie súvahy a výkazu ziskov a strát, orginál potvrdenia o podaní DP za minulé účtovné obdobie
- ak firma existuje kratšie ako 6 mesiacov, musí mať ručiteľa, ktorý predloží doklady, ako keby sám uzatváral zmluvu